Hoşgeldiniz.
Evden eve nakliyat platformuna üye olmak, firma eklemek, teklif istemek ücretsizdir.

teklif-isteteklif-iste
yazici

KULLANIM ŞARTLARI

Nakliye Platformu Kullanım Şartları

A- Önsöz:

Sitemiz hiç bir müşteri veya nakliyeciye kefil değildir. Müşterilerin veya nakliyecilerin aralarında oluşabilecek hiç bir olumsuz durumdan sitemiz sorumlu tutulamaz. Bilgilendirme amaçlı bir portal olarak hizmet veriyor üyelerin yayınlamış oldukları bilgilerin doğruluğunu garanti etmiyoruz. Lütfen Mağdur olmamak için yasal sözleşmenizi yapınız. Sponsor reklam faturalarınızı şirket merkezinden alabilirsiz. Kargo veya posta yapılmamaktadır.

Evden Eve Nakliyat Platformu (Bundan böyle Nakliye Platformu olarak adlandırılacaktır) bir Uzman Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle UZMAN NAKLİYAT olarak adlandırılacaktır) hizmeti olup, Siz Nakliyecilerin iletişim kurabileceğiniz, bilgilerinizi ve Firmanıza ait bilgileri paylaşabileceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz ücretsiz bir hizmettir. Nakliye Platformun bilgiye erişimi kolaylaştıracağına, sağlıklı tartışmaları teşvik ettiğine ve yeni insanlarla tanışma fırsatları sunacağına inanıyoruz.

İçerik Sınırları kısmında (aşağıda) yer alan kısıtlamalar haricinde, Nakliye Platformda yer alacak içeriklere (Bundan böyle İçerik olarak adlandırılacaktır) uygulanacak herhangi bir sansürün ifade özgürlüğünü temel alan bir hizmetin kendisiyle çelişeceğine inanıyoruz.

Bu değerleri korumak için, bu hizmeti sağlayabilme olanağımızı ve bu hizmetin teşvik ettiği ifade özgürlüğünü tehdit eden kötüye kullanımların önüne geçmemiz gerekir. Bunun sonucu olarak, Nakliye Platformda barındırılabilecek içerik türü için geçerli bazı sınırlar olacaktır. Belirlediğimiz sınırlar, yasal gerekliliklere uygun olan ve bir bütün olarak hizmeti geliştirmeye yarayan sınırlardır.

Bu kullanım şartları belgesi, Nakliye Platformdan yararlanabilmek için gerekli hüküm ve şartları düzenlemektedir. Bu Nakliye Platformı kullanmanız ile birlikte aşağıda belirtilen hüküm ve şartları kabul etmiş olacaksınız. Nakliye Platform kullanıcıları (Bundan böyle Kullanıcılar olarak adlandırılacaktır) bu hüküm ve şartları kabul etmiyorsa Nakliye Platformı kullanmamalıdır.

UZMAN NAKLİYAT bu Nakliye Platform ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile Nakliye Platformda sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Nakliye Platformı yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Nakliye Platformda yayım anında yürürlüğe girer. Nakliye Platformun kullanımı ya da Nakliye Platformuna giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. UZMAN NAKLİYAT sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

B- İçerik Sınırları ve Genel Koşullar:

Yasadışı Amaçlar: Nakliye Platform alan adı ve alt alan adları üzerindeki hizmetler ve içerik, yasadışı amaçlar için kullanılamaz. Bu amaçlara -tahdidi olmamak kaydıyla- örnek olarak, bir yazılımın korsan kullanımını teşvik veya hack/bilgi hırsızlığına yönelik yöntemlerin öğretilmesi gösterilebilir.

İstenmeyen İçerik: UZMAN NAKLİYAT, istenmeyen içerikleri yayından kaldırmak için azami çabayı göstereceğini taahhüt eder. istenmeyen içeriğin tespiti anında kendi organlarında bu içeriğin kaldırılması kararını almasına mutabık, bu içeriği istediği gibi değiştirme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir. İçeriği giren kişi bu konuda UZMAN NAKLİYAT ekibinin bu konuda yetkisini baştan ve kat'i olarak kabul etmiştir. UZMAN NAKLİYAT bu gibi durumlarda tarafsız ve iyi niyetli bir içerik denetimi yapmayı taahhüt eder.

Aşağıda, Nakliye Platform Politikası tarafından yasaklanan ve istenmeyen içerik türü örnekleri bulunmaktadır, ancak bu ayrıntılı bir liste değildir. UZMAN NAKLİYAT, aşağıda adı geçen içerik türlerinin kapsamını değiştirmek ve yeni içerik türleri eklemek hakkını saklı tutar.

Yorum Spam'i: Bir yazıdaki yorumların yalnızca trafiği veya Google PageRank'i başka bir siteye çekmek amacıyla elle veya otomatik olarak yerleştirilmesidir. Bu tür yorumlar, çeşitli spam filtreleri ya da elle müdahale ile silinecektir. Yorumların spam motoru tarafından yanlışlıkla silinmesi durumunda, site yönetimi bundan sorumlu tutulamaz. Site yönetiminin uyarılması durumunda, elimizden gelen tüm müdahaleler yapılacaktır.

Ticari İtibarı Zedeleme: Nakliye Platformu, Türkiye'de mobil uygulama ekosistemini yaygınlaştırmak, başarı öykülerinin önünü açmak, Türkiye’nin hızla ivme kazanan mobilleşme hareketine destek olmak için kurulan bir Nakliye Platformdur. Bu amaca hizmet etmeyecek şekilde, bir ürün, marka ya da platformun/yazılımın ticari itibarını zedelemeye yönelik içeriklere izin verilmeyecektir. Yapıcı eleştiriler bu kısıtlamanın dışındadır.

Uygunsuz İçerik: Nakliye Platformu'in varoluş nedenine aykırı ve diğer uygunsuz içeriğe (Örneğin ırkçı, bir başka etnik grubu aşağılayan içerik) izin verilmeyecektir. Bu içerik tespitinden sonra mümkün olan en kısa zamanda kaldırılacaktır ve böyle bir üslubu kullanmayı sürekli olarak benimseyen kullanıcılar hakkında yaptırım hakkı saklı olacaktır.

Hakaret/Karalama: Kullanıcılar, yasaya aykırı, hakaret içeren ve sahtekârlığa yönelik herhangi bir içeriği yayınlamamalıdır. Söz konusu ifadenin hakaret içerdiğinin tespitini takiben, bu tür içeriklerin kaldırılması için elimizden gelen tüm müdahaleler yapılacaktır.

Hizmetin Kesilmesi ve Kötüye Kullanım: UZMAN NAKLİYAT alan adı ya da alt alan adları üzerinden sunulacak hizmetleri yetkisiz bir şekilde kullanma girişiminde bulunan, bu sistemlerin çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranışlar sergileyen veya böyle davranışlar sergileyen otomatik programlar hazırlayan; Nakliye Platformu üzerinden verilen hizmetlerde yer alan olası açıkları kullanarak sistemi kullanılmaz hale getirmeye teşebbüs eden kişilerin -eğer varsa- var olan hesapları sonlandırılacaktır.

UZMAN NAKLİYAT, hizmet ve servislerine yapılan kötü niyetli saldırılara karşı sahip olduğu cezai ve hukuki hakları kullanmak konusunda kararlı bir tutum içindedir.

Telif Hakları ve İhlali: Kullanıcılar Nakliye Platforma yükledikleri her türlü yazı, fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her türlü tespitler (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır) üzerindeki tüm mülkiyet hakları ile, eser sahibi olmaktan ve **** sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, UZMAN NAKLİYAT tarafından belirlenen her türlü mecra/platform/ürün/malzeme/organizasyonda vs (radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın toplantıları, yazılı ve görsel medya dâhil olmak üzere kiosk, cep telefonu gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını, GPRS/*G, mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek yeni nesil mobil teknolojileri) ve Katma Değerli Servisler için kullanılan altyapılar kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo, diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve Dünya'da kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin kamuya devrettiğini; söz konusu İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri sisteme yükleme, çıkarma vb) UZMAN NAKLİYAT tarafından kaydedilmesine/işlenmesine ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Nakliye Platform kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mâli ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan, ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in ** ve **'inci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünya'da yukarıda sayılanlar da dâhil her türlü ürün/platform/malzeme/organizasyon/mecrada vs. geçerli olmak üzere *. kişilere de devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını, eserler dolayısı ile Meslek Birlikleri'ne ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir *. şahsın hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mâli veya manevi veya ticari bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

Nakliye Platformda yer alacak yazı ve diğer içeriklerde telif hakkı ihlallerine izin verilmez. Kullanıcıların içerik oluştururken, gerekli izinleri aldığı varsayılır. Telif hakkı ihlali durumunda, Nakliye Platform yönetiminin bilgilendirilmesi ve söz konusu ihlalin doğrulanmasını takiben, ihlali barındıran içeriğin ihlale ilişkin kısmı sunuculardan silinecektir. Kullanıcıların UZMAN NAKLİYAT tarafından gerçekleştirilen silme gibi tek taraflı işlemlerine ilişkin herhangi bir talep ve itiraz hakları bulunmamaktadır.

Yasal Sorumluluk: Kullanıcılar, Nakliye Platformda ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs konularda hak ve yetkileri olduğunu aksi durumlarda UZMAN NAKLİYAT’e yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında UZMAN NAKLİYAT’e karşı da münferiden sorumludur.

Kullanıcılar, Nakliye Platformu kullanmaya yasal olarak ehliyet sahibi olduklarını her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, beyan ve teyit ederler. Kullanıcılar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin UZMAN NAKLİYAT tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

İçeriğin Paylaşımı ve Yeniden Dağıtımı : Kullanıcılar ayrıca, paylaşmayı seçtikleri içerik üzerindeki bazı haklarını, Creative Commons by-nc-sa *.* lisansı sınırlamaları dâhilinde, kamuya devretmişlerdir. Bu lisans kapsamında, Nakliye Platformunda gördüğünüz ve başka bir telif hakkına konu olmayan her türlü yazı, resim, fotoğraf, ses ve video içeriğini; Nakliye Platformundan alıntı yaptığınızı, kopyaladığınız içerikle aynı yerde olmak üzere belirtmeniz halinde herhangi bir kısıtlamaya tâbi olmadan kullanabilirsiniz.

Söz konusu içerik kullanımı hakları, kullandığınız içeriğin olduğu her türlü eserden kâr etme amacı gütmeniz ve/veya hazırladığınız eserde yukarıda adı geçen lisansla bu site üzerinden kazandığınız kopyalama ve alıntı yapma izinlerini kendi eseriniz üzerinde daha dar bir kapsamda tanımladığınız ya da hiç tanımadığınız hallerde tamamen kaldırılmıştır.

C- Kullanım Şartlarının İhlali:

UZMAN NAKLİYAT, Kullanıcıların Nakliye Platformu yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek ve her türlü yasal tedbiri alma hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda UZMAN NAKLİYAT Nakliye Platform Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde UZMAN NAKLİYAT’in kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

D- Kişisel Verilerin Korunması, Bilgi Güvenliği ve Gizlilik:

Nakliye Platformu Gizlilik Politikası, Nakliye Platformu alan adı ve alt alan adları üzerinden sunulan tüm ürün ve hizmetlerini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin nasıl ele alındığını anlatır. Nakliye Platformuna üyelik sürecinde verdiğiniz bilgiler de bu çerçevede değerlendirilir. Ek olarak, aşağıdakiler Nakliye Platformuna özgü gizlilik bildirimidir.

UZMAN NAKLİYAT bu belgede yer almamakla beraber, gizlilik politikası kapsamına giren diğer konularda üyelerin gizliliğini koruyacak yönde ve kişisel bilgilerin mahremiyeti ilkesine uygun olarak hareket etmeye çalışacağını iyi niyetle taahhüt etmektedir.

Nakliye Platform sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sitesi kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve/veya sayfalar bazına kaydetme hakkına sahiptir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.

Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması, ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. UZMAN NAKLİYAT, kullanım şartları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta/e-mail ile mesaj gönderir.

Kural olarak Kullanıcıların paylaşmış olduğu kişisel bilgiler ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz.

Kişisel bilgiler: Nakliye Platformu, kayıt olunduğunda Kullanıcılardan e-posta adresi ve bir parola dâhil olmak üzere bazı kişisel bilgileri ister. Bu bilgiler, hesaba başka kişilerin ulaşmasını engellemek için istenmektedir.

Nakliye Platformunda kullanıcı profiline Kullanıcılar tarafından ek bilgiler sağlanabilir. Kişi resmi, doğum günü gibi bilgilerle profil zenginleştirilebilir, değişiklikler yapılarak yönetilebilir. Bu bilgilerin İçerik Politikası belgesinde belirtilen şartlara aykırı olması durumu haricinde profil alanına müdahale edilmez.

Kayıt sırasında Türkiye içinde bulunulan şehir bilgisi istenmektedir. Bu bilgi, gelecekte Nakliye Platformu üzerinden yapılacak etkinlik ve duyuru gibi süreçlerde kullanılacaktır.

Nakliye Platformuna sağlanılan kişisel parolalar, veritabanında gölgelenerek saklanmakta ve bu verilere kötü niyetli üçüncü kişilerin erişmesini engellemek için her türlü önlem alınmaktadır. Nakliye Platformu, tüm önlemlere rağmen bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda sorumluluk kabul etmemektedir. Bu tür bilgilerin her türlü makul tedbire rağmen başkaca üçüncü kişilerin eline hukuka aykırı olarak geçebileceğini Kullanıcılar kabul ederler.

Kullanım: Nakliye Platform sunucuları, hizmetlerin kullanımı ilgili sistemin ne zaman kullanıldığı veya veri transferlerinin boyut ve frekansları gibi bilgileri otomatik olarak kayıt eder ve saklar. Nakliye Platformu bu verileri hukuki gereklilikler, güvenlik ve performans değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeleri yapan üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Nakliye Platformundaki üyelik bilgileri, Türkiye'deki mobil yazılım ekosistemini büyütecek geliştirici etkinliklerinde kullanılmak üzere Turkcell Akademi, Turkcell grup firmaları ve Nakliye Platformu–Nakliye Platform iş ortaklarıyla paylaşılabilir.

Seçenekler: Nakliye Platformunda bulunan profil bilgileri değiştirilebilir, gönderiler yeniden düzenlenebilir veya tamamen silinebilir. Nakliye Platformunda, herhangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın, herhangi bir zamanda kullanıcı kaydı ve profil silinebilir.

E- Yetkili Hukuk ve Mahkeme:

Kullanıcılar Platformı kullanmakla, Platform ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, bu ihtilafın kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemeleri'nin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.


evden eve nakliyat

www.evdenevenakliyatplatformu.com

Copyright © 2013

Üye ol!

Sizde firmanızın tanıtımını yapmak ve ilanları takip etmek için hemen ücretsiz kayıt olunuz. Nakliye Platformu farkını yaşayın.

Ücretsiz üye ol.

face gplus
Google Bizi sosyal medyada takip edin...